Начало

Добре дошли в платформата „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“.

Целта на платформата на „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията на младежките работници и обучители, работещи в сферата на извънучилищното образование, чрез предлагането на обучителни материали и примери.

През последните години включващото обучение с помощта на видео стана все по-популярно в училищното образование и понякога се отбелязва дори официално в образователните програми, но в повечето случаи извънучилищните дейности не включват стандартизиран подход към използването на видео материали. Една от основните причини за това е не липсата на видео материали, а липсата на методология и систематизиран подход, който да позволява на обучителите да избират удачни материали за работата си. Избирането на видео ресурс за обучителни цели е процес, за който е нужна определена квалификация. Въпреки, че това е осъзнат проблем във формалното образование и вече е имало редица дебати и предложения как да се избират подобни ресурси, все още няма достатъчно материали за извънучилищното обучение на младежи. Ако направим опит да потърсим видео чрез думите „включващо образование”, на английски „inclusive education” ще се покажат хиляди видеа. При такова изобилие, обучителите могат лесно да се дезориентират и ще бъде трудно да оценят съдържанието, качеството и образователните цели на определено видео.

Целевата група на платформата са младежки работници и млади обучители. Областта, в която могат да се използват резултатите на проекта, е извънучилищното образование (младежки обмени, младежки семинари и други).

Платформата InDVT предлага кратка методология и обучителни материали относно подбора и използването на видеа за неформално включващо обучение. Онлайн системата за управление на знанието (LMS) съдържа обучителни материали, практически случаи и тестове подходящи за младежки работници/обучители; Секцията „Ресурси” предлага структурирани примери за видеа със съответните мета-данни, предназначени да подпомогнат обучителя да се ориентира по-лесно.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.