Примери за включващо видео

Страницата съдържа линкове към примери – дигитални видеа, подбрани от партньорите. Примерите са придружени с мета-данни базирани на т.нар. „Карта за подбор“ разработена от партньорите на проекта. Мета-данните включват някои характеристики на видеото като образователна цел, качество на съдържанието, междукултурни аспекти и др.

Гражданска ангажираност:

Мигранти:

Околна среда:

Ранно напускане на училище:

Хора с увреждания: