Cíle a výsledky

Cílem projektu je prostřednictvím vypracování tréninkovým materiálů a výměny vzájemných zkušeností zvýšit odbornost trenérů a pracovníků s mládeží v oblasti využití inkluzivních digitálních videí vhodných pro neformální vzdělávání.

Cílem projektu je:

  • Zvýšit znalosti a dovednosti trenérů a pracovníků s mládeží s ohledem na využití digitálních videí při neformálních trénincích věnujících se inkluzi.
  • Zvýšit znalosti a dovednosti trenérů a pracovníků s mládeží o správném ohodnocení technické kvality, obsahu, přístupnosti či vzdělávací hodnoty videí.
  • Podpořit mládežnické organizace a rozšířit jejich možnosti vyvinutím sady tréninkových materiálů, které budou zadarmo online přístupné v celé řadě jazyků.
  • Podpořit vzájemnou výměnu zkušenosti v oblasti využití inkluzivních videí v neformálním vzdělávání mládeže mezi pořadatelskými zeměmi projektu a partnerskými zeměmi.

Projekt Využití digitálních videí pro inkluzivní vzdělávání při práci s mladými (inDVT) má následující hlavní výsledky:

Vypracování metodologie pro inkluzivní digitální videa (tréninkové materiály popisující způsoby využití digitálních videí pro inkluzivní účely)

Metodologie je založena na třech hlavních principech, které musejí trenéři / pracovníci s mládeží zvážit při plánování tréninků: jak předat látku přístupnou formou (názornost), jak studenti ukáží, co se naučili (vyjádření) a jak motivovat všechny žáky k co možná nejlepším výkonům (zaujetí).

Vyvinuty byla následující tréninkové moduly:

  • Jak shromažďovat digitální videa
  • Digitalizace video a TV: status quo, trendy a dopad aplikace ve vzdělávání
  • Využití digitálních videí ke zvyšování povědomí
  • Digitální videa při trénincích inkluzivního vzdělávání
  • Tipy pro trenéry

Vypracování Systému pro management výuky (LMS) s tréninkovými materialy a příklady / nástroji digitálních videí

LMS by začleněn do stránek Tréninkových modulů. Po otevření LMS můžete buď prohlížet jednotlivé moduly postupně, nebo vybrat více modulů, které vás zajímají. LSM je vícejazyčný, moduly jsou strukturovány vždy stejně, tudíž orientace v nich je snadná.

Videa jsou umístěna v sekci “Zdroje”, “Přiklady inkluzuvních videí”. Každé video je doprovázeno tzv. Výběrovou kartou, vyvinutou pro tento projekt. Výběrová karta obsahuje několik základních údajů, které video popisují, a pomáhá trenérům urychlit výběr vhodného videa.

Mimo plánované výsledky byla zřízena “zrcadlující” databáze na platformě nanoo.tv, dostupná v sekci Zdroje.

Workshop na rozvoj schopností

Workshop určený pro pracovníky s mládeží, trenéry a mladé lidi věnující se projektům pro mládež zaměřených na mimoškolní výuku; cílem workshopu je výměna zkušeností mezi účastníky a trénink vedoucí k rozvoji jejich schopností.

Diseminační aktivity

Partneři během vývoje projektu propagují jeho myšlenku mezi místními a mezinárodními orgazacemi.

Každý partner organizuje jeden diseminační seminář. Zámerem diseminačních seminářů je prezentace výsledků projektu pro zainteresované osoby.

Existují webové stránky projektu, plakát, leták (zveřejněný v sekci Zdroje), které přispějí k šíření výsledků.