Domů

Vítejte na platformě digitálního videa pro inkluzivní práci s mladými lidmi.

Úkolem platformy digitálního videa pro inkluzivní práci s mladými lidmi (anglicky Inclusive Video Training in Youth Work, zkráceně InDVT) je zvýšit dovednosti mladých pracovníků a trenérů v oblasti využití inkluzivních videí, vhodných pro neformální vzdělávání mladých poskytnutím trénikových materiálů a příkladů.

V posledních letech se digitální video pro inkluzivní práci s mladými lidmi stává stále více populárním ve formálním vzdělávání a někdy je dokonce oficiálně užito ve výukových osnovách, ale ve většině případech mimoškolní aktivity doposud nezahrnují standardizovaný přístup k použití digitálního videa. Hlavním důvodem není nedostatek digitálních videomateriálů, ale nevyhovující metodologie a nesystematický přístup, který znemožňuje pracovníkům s mladými lidmi vbrat vhodné materiály pro jejich práci. Výběr správných školících videomateriálů není jednoduchým procesem a vyžaduje specifickou kvalifikaci. Zatímco v oblasti formálního vzdělávání byla tato problematika již diskutována a existuje metodika pro výběr vhodných materiálů, v oblasti neformálního vzdělávání je jich nedostatek. V současné chvíli existují tisíce videí týkajících se inkluzivního vzdělávání. V takto rozsáhlém výběru se mohou jen pracovníci s mládeží těžko orientovat a není jedoduché správně posoudit kvalitu obsahu a vzdělávací cíle patřičného videa.

Cílovou skupinou této onlinové platformy jsou pracovníci s mládeží a mladí trenéři. Výsledky tohoto projektu by mohly být využity v oblasti neformálního vzdělávání madých lidí (výměny mládeže, mimoškolní výuka mladých atd.).

Platforma InDVT nabízí stručnou metodologii a výukové materiály pro výběr a použití digitálních videí pro neformální inkluzivní vzdělávání mladých. Systém pro správu online vzdělávání (Learning Management System = LMS) obsahuje tréninkové materiály, praktické případy a testy vhodné pro mladé pracovníky/trenéry. Zdroje obsahují mimo jiné ukázky videí, které se dají snadněji třídit díky meta-datům.

Podpořeno programem Evropské unie Erasmus Plus. Tento projekt vyjadřuje pouze názory autora, Evropská Komise nemůže být zodpovědná za žádné využití, které bylo učiněno na základě informacích zde obsažených.