Ukázková videa

Stránka obsahuje odkazy na ukázky inkluzivních digitálních videí vybraných partnery. Ukázky jsou doplněny metadaty založenými na Výběrové kartě digitálního videa vyvinuté partnery projektu. Metadata obsahují vybrané charakteristiky videa jako například vzdělávací záměr, kvalita obsahu, mezikulturiní tématika atd.

Migranti:

Nedostudovaní:

Občanská angažovanost:

Postižení:

Prostředí: