Заглавие: Култивиране на приобщаването

Категория Гражданска ангажираност
Автор Joana Dahlhoff
Производител / Притежател University of Paderborn for the EDIt 2016
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 4:01
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=H2vzTkP5cU4
Език на видеото English
Субтитри English
Описание

Видеото показва нуждата от това всеки да мисли креативно и извън кутията. Това е главната идея: да се приемат различните култури и да се уважава свободата на словото.

Всъщност видеоклипът подчертава, че от 2006 г. насам включването е прието като човешко право. В клипа може да се видят хора от различни култури, което показва, че приобщаването включва и разнообразие.

Най-важното е да се подкрепя идеята за групата като едно цяло – социална толерантност. Не трябва да се фокусираме върху разликите, защото те са част от нашето ежедневие. Всеки има различни нужди и заради индивидуалните си условия и ситуация, но независимо от това всеки трябва да има еднакво право да бъде включен в обществото. Идеята за приобщаването се гради върху нуждата всеки да има еднакви възможности да живее, учи и играе.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти