Titul: Postižení | Jak mě vidíte

Kategorie Postižení
Autor http://soulpancake.com/
Producent / Vlastník http://soulpancake.com/
Podmínky pouzití Standard YouTube License
Délka 3
Screenshot
Verejný odkaz ke stazení https://www.youtube.com/watch?v=bwW6mYdJ7Xc
Jazyk zvuku English
Titulky over 100 languages
Popis

Toto video se soustředí na způsob, jakým definujeme krásu. Oslovení lidé sdílejí, co je krásné pro ně – pro lidi se speciálními potřebami. Krása může být vyjádřena mnoha různými způsoby a nezáleží na tom, zda máte speciální potřeby nebo ne. Video nám připomíná, že všichni máme právo na osobní rozvoj a svobodné vyjádření. Přijetí sebe samého a své situace je nejlepším výchozím bodem pro to, aby nás lepe chápali ostatní. Společnost by se lidí se speciálními potřebami neměla obávat, ale poznat je a mluvit o nich. Takový přístup přirozeně vyústí v rovnost a jednotu.

Kvalita obsahu, Snadno srozumitelný obsah
Jasný vzdelávací cíl
Technická kvalita videa
Vseobecná problematika zahrnuta
Mezikulturní problematika zahrnuta