Заглавие: Разнообразието в училищата в Алберта: Пътят към приобщаването

Категория Гражданска ангажираност
Автор Alberta Education, part of the Government of Alberta
Производител / Притежател Alberta Education
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 5:49
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=8c-3YCr7zR0
Език на видеото English
Субтитри English
Описание

Животът е за това да бъдеш различен“. Видеото показва на зрителя, че е възможно да се приобщи абсолютно всеки. Фокусирайки се на приемането на различните култури, националности, религии и обстоятелства. Ако това се случи училищата за хора със специални потребности няма да са нужни повече.  Освен това е доказано, че децата най-лесно ще осъзнаят чрез своето ежедневие, че това да си различен въобще не е нещо лошо, а напълно нормално.  Благодарение на това те ще имат по-малко предразсъдъци по-късно в своят живот.

Ако системата, училищата и родителите работят заедно ще могат да направят много неща, които да накарат децата с увреждания да се чувстват приети.

Видеото се базира на социалната толерантност: „човек не може да знае дали някой използва лаптоп понеже има увреждане или просто използва лаптоп“. В училището „Алберта“ децата не се разграничават едно от друго. Там има единство, уважение и свобода.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти