Заглавие: Приобщаване на хората с увреждания

Категория Хора с увреждания
Автор ACT Alliance from Switzerland
Производител / Притежател ACT Alliance from Switzerland
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 2:31
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=rjluLV1F-UI
Език на видеото English
Субтитри integrated English subtitles
Описание

Фундаменталните права за подобаващо образование и развитие са представени в историята на Сара. Незаменимите ценности при включването на хора с увреждания са комуникация, приятелство и подкрепа.  Само тогава е възможно да се разбира, че всички хора имат увреждания. Социалните уважение и толерантност водят до кооперацията между гражданите. Третирайки еднакво всички, давайки еднакви шансове на всички ще покаже единство в обществото. Включването на хора с увреждане води до равенство в различните социални сфери – образование, връзки и достъпност.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти