Заглавие: Моята красива жена

Категория Гражданска ангажираност
Автор WacoalThailand
Производител / Притежател WacoalThailand
Авторски права Standard license Youtube
Времетраене 7:16
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=wPtOm9UXfnU
Език на видеото Thai
Субтитри English
Описание

Една млада жена се грижи са своята дъщеря и е подложена на постоянно социално обсъждане. Но не всичко е такова, каквото изглежда…

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти