Заглавие: Онлайн образование за бежанци

Категория Мигранти
Автор Björn Lefers
Производител / Притежател
Авторски права Creative Commons Attribution license (reuse allowed)
Времетраене 2:45
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=u6E34EKrOpc
Език на видеото English
Субтитри English
Описание

Общественото приобщаване на бежанците започва с образованието. По-малко от 1% от тях имат достъп до него. Има различни начини, по които това да се промени – чрез комбинирането на онлайн и традиционно учене. Това видео обяснява как и обществото и бежанците ще имат  ползи от това.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти