Заглавие: Хората с увреждания срещат много препятствия. Нека неравенството не е едно от тях.

Категория Хора с увреждания
Автор Open Society Foundations
Производител / Притежател
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 2
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=ure8Lrbh5HY
Език на видеото English
Субтитри English
Описание

В много части от света, хората с увреждания продължават да са подложени на насилие, небрежност и потискане. Липсата на достъп до образование и правосъдие. Понякога те не могат да разберат дали човешките им права не са нарушени. Защо? Защото никога не са били третирани по-добър начин.

Open Society Foundations работят за да адресират законите за дискриминация, дейностите и начинът на държание, които възпрепятстват пълното равенство за да подсилят тези, които работят с цел приобщаването на хората с увреждания в обществото.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти