Заглавие: Говорете с бежанците, а не за тях

Категория Мигранти
Автор The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Производител / Притежател The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 1:52
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=IjKHf55SdQQ
Език на видеото Norwegian
Субтитри English and Arabic
Описание

Използвайки мотото  „Езикът може да предотврати приобщаването. Или да го започне“…

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти