Заглавие: Фактор на възможностите

Категория Гражданска ангажираност
Автор International Labour Organization
Производител / Притежател International Labour Organization's (ILO) Global Business and Disability Network and the ILO/International Finance Corporation (IFC) Better Work partnership
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 2:3
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=o0lt0KFhUek
Език на видеото English
Субтитри Arabic, French, Indonesian, Japanese, Spanish and Vietnamese.Also available with automatic English subtitles
Описание

Видеото показва препятствията, които хората с увреждания трябва да се сгряват в своето ежедневие като работещи хора. То също обяснява преимуществата, които колежите и компаниите могат да получат благодарение на тяхната работа  и присъствие.

Приобщаването е позитивно за бизнеса понеже повишава разнообразието, а разнообразието подобрява морала на работното място, подобрява обслужването на клиентите както и възможностите за бизнес. Главната мисъл по време на видеото е да се създаде разнообразие и да се възползва от тези преимущества.

Цел: социална толерантност, единство и взаимно помагане.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти