Заглавие: Първият път

Категория Хора с увреждания
Автор Aktion Mensch
Производител / Притежател Aktion Mensch
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 5:5
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=gZFHK3OwzFM
Език на видеото German
Субтитри over 100 languages
Описание

Група от хора се включват в експеримент и им са възложени задачи без да знаят смисълът на задачата. Още повече, те не знаят, че ще се запознаят с някой, който е различен от  тях (със или без увреждане). Видеото показва как процесът на научаване е по-добър без да се натрапва това, което трябва да се научи – намиране на собствен начин за учене. Най-важното във видеото е че хората в експеримента (1 с увреждане,  един без) трябва да научат другия на нещо и да работят заедно за да изпълнят задачата дадена им от режисьора. Важно е да се приеме фактът, че всички сме различни и благодарение на това ние можем да се учим един от друг. Научавайки за разликите води до по-добро разбиране и до уважение.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти