Заглавие: Най-красивото нещо

Категория Хора с увреждания
Автор Cameron Covell
Производител / Притежател Cameron Covell
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 10:43
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=IP8psM4LWXk
Език на видеото English
Субтитри 100 languages
Описание

Цялото видео се базира на ценности като любов и лоялност. Хората комуникират чрез различни езици.  Представената история ни кара да осъзнаем това че жестовомимичния език е също един от начините да се говори с хора.

Важно съобщение на видеото е че желанието за взаимно разбиране трябва да е общо.  Брандон се учи на жестомимика, Емили се учи да говори. Историята е универсална за всяка култура, защото всяка култура има хора с увреждания (в случая – глухота) и единствения начин да се приобщят тези хора е чрез приемането им като равни на останалите. Уважението е ключът към единността. Всички сме различни и благодарение на това можем да се учим един от друг. Приемането на различията на останалите води до по-добро  разбиране и уважение.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти