Заглавие: Какво означава приобщаването за теб?

Категория Гражданска ангажираност
Автор ACT Government Community Services Directorate (formerly Disability, Housing and Community Services)
Производител / Притежател ACT Government Community Services Directorate
Авторски права Standard YouTube License
Времетраене 4:04
Снимка
Публична връзка за изтегляне https://www.youtube.com/watch?v=R_AEQbxoez8
Език на видеото English
Субтитри English
Описание

Главна цел: Приемане. Това е главната идея – да се уважават и приемат хората, които имат различни характеристики. „Независимо дали си различен, ти си важен“.

Всеки участник казва нещо, което представя различна гледна точка на това както означава приобщаване, но на края всеки един от тях стига до едно и също заключение – възможност, равенство, сила, избор.

Във видеото може да се видят много хора от различни култури, показва че това също е разнообразие.

Ценности: Социална толерантност, взаимопомощ, респект и откровеност.

Качество на съдържанието, Съдържанието е лесно за възприемане
Ясна образователна цел
Техническо качество на филма
Общочовешки аспекти
Междукултурни аспекти