Други ресурси

Някои от ресурсите на проекта в максимално качество и готови за отпечатване.

Листовката на проекта на английски – click

Плакат на проекта на английски – click

Лого  на проекта във формат PNG  – click

 

 

 

 

 

 

Преведени листовки

Листовката на проекта на чешки – click

Листовката на немски – click

Листовката на български – click

Материали

Expert review of video copyright issues  Експертен преглед на въпросите, свързани с авторското право и видеото Expertenüberprüfung zu Urheberrechtsfragen von Videos