Projekt

Cílem projektu Digitální videa v inkluzivním vzdělávání mládeže (InDVT) je prostřednictvím vypracování tréninkovým materiálů a výměny vzájemných zkušeností zvýšit odbornost trenérů a pracovníků s mládeží v oblasti využití inkluzivních digitálních videí vhodných pro neformální vzdělávání.

V posledních letech se inkluzivní výuka pomocí digitálních videí stává ve formálním vzdělávání stále populárnější a bývá dokonce oficiálně využívána v učebních osnovách. Nicméně ve většině případů se během mimoškolních aktivit s digitálním videem nepracuje systematicky. Jedním z hlavních důvodů není nedostatek těchto materiálů, ale špatná metodologie a přístup, která by ideálně měla pracovníkům s mládeží umožnit vybrat vhodné podklady pro jejich práci. Výběr vzdělávacích videí není jednoduchý proces a vyžaduje odpovídající kvalifikaci. Přestože v rámci formálního vzdělávání je tomuto již věnována značná pozornost a debatuje se možných způsobech, jak vybrat vhodné podkladové materiály, v případě neformálního vzdělávání je jich stále nedostatek. Nyní lze na YouTube vyhledat přes osmdesát tisíc videí týkajících se inkluzivního vzdělávání. V takto rozsáhlé nabídce není snadné se zorientovat a posoudit obsah, kvalitu a vzdělávací cíle u konkrétního videa.

Projekt ve stručnosti navrhuje metodologii pro výběr digitálních videí pro neformální vzdělávání mládeže.

Existuji tři hlavní principy, které by měli trenéři/pracovníci s mládeží zvážit při plánování aktivit: jak předat látku přístupnou formou (názornost), jak studenti ukáží, co se naučili (vyjádření) a jak motivovat všechny žáky k co možná nejlepším výkonům (zaujetí).

Hlavními výstupy/aktivitami zahrnujícími výše zmíněné tréninkové metody budou:

– Metodologie výběru digitálního videa pro inkluzivní účely (zacleneno do LMS);

– Systém na vedení online vzdělávání s tréninkovými materiály a praktickými příklady vhodnými pro trenéry/pracovníky s mládeží;

– Tréninky pracovníků s mládeží (workshopy na zvýšení odbornosti).

Projekt cílí na pracovníky s mládeží a trenéry. Výsledky projektu mohou být pouzity v oblastech neformálního vzdelávání (výmeny mládeze, mimoskolní výuka mládeze atd.) pri práci v ruznorodých skupinách.

V obecné rovině by měl projekt přispět ke zvýšení odbornosti jak u trenérů/pracovníků s mládeží, tak i u organizací/center pro mládež v problematice využití digitálních videí pro inkluzi a práci s různorodou skupinou mladých lidí.

Partnery projektu jsou Bulharsko, Česká Republika, Německo (programový partneři) a Švýcarsko (partnerský stát).