Обучителни модули


Ако имате регистрация ще можете да използвате Системата за управления на знания и да разглеждате обучителните материали.

Обучителните материали включват следните теми:

  • Как да подберем дигитални видеа- оценявайки съдържанието, образователната цел, качеството на филма, достъпността на филма(звук) и др.;
  • Дигитални видеа онлайн и цифрова телевизия;
  • Цифровото видео при обучение с цел повишаване на внимaнието към определени въпроси
  • Дигитални видеа във включващото обучение;
  • Практически съвети за обучителите;

Обучителните модули представят методологията, създадена в рамките на проекта InDVT, как се използва дигиталното видео за приобщаващи цели.

Ръководство