Tréninkové moduly


Pokud se registrujete, budete mít možnost vstoupit do LMS a využít tréninkových materiálů. Tyto tréninkové materiály obsahují následující témata:

  • Jak shromažďovat digitální videa
  • Digitální online videa a digitální televize
  • Využití digitálních videí ke zvyšování povědomí
  • Digitální videa v inkluzivním vzdělávání
  • Praktické rady pro trenéry

Výukové moduly zahrnují metodologii pouzívání digitálních videí pro
inkluzivní úcely, vyvinuty v rámci InDVT projektu.

Začínáme